Ing. Michal Vokřál, CSc.

gastronomický novinář a publicista
Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Celý život se věnuje oboru ochrana rostlin proti škodlivým činitelům. Více než 20 let pracoval pro nadnárodní firmu Syngenta jako technický manažer na úseku vývoje a registrace nových účinných látek a přípravků na ochranu rostlin. I díky tomu procestoval celou Českou republiku a byl v přímém pracovním kontaktu s mnoha zemědělci, ovocnáři, vinaři, zelináři a potravináři. K tomuto publiku také přednesl desítky různých přednášek. Několik let již publikačně spolupracuje s Vydavatelstvím Ing. Petr Baštan v Olomouci. Pravidelně publikuje v časopisech Agrární obzor, Vinař – sadař, Vinař a víno, Komunální revue, Svět zeleně, Včelařství. Je spoluautorem publikací Pivní ročenka 2012 a Pivní ročenka 2013. Jeho koníčkem je fotografie. Pro magazín La Cucina Italiana píše reportáže do rubriky Farmářské trhy.